бул. Кн.Ал.Дондуков 105
                      тел.: 02/ 944 82 62

                                  ул.Раковски 165, ет.1
                                    тел.: 02/ 988 54 44
                       
                       ул. Раковски 81
                    тел.: 02/ 983 36 66
               
                                ул. Любен Каравелов 90
                                    тел.: 02/ 963 15 05

Детска стоматология

  • лечение на кариес и неговите усложнения – пулпити, периодонити;
  • екстракции на зъби;
  • обучение в добра и правилна устна хигиена