бул. Кн.Ал.Дондуков 105
                      тел.: 02/ 944 82 62

                                  ул.Раковски 165, ет.1
                                    тел.: 02/ 988 54 44
                       
                       ул. Раковски 81
                    тел.: 02/ 983 36 66
               
                                ул. Любен Каравелов 90
                                    тел.: 02/ 963 15 05

Профилактика

  • предпазване от зъбен кариес;
  • предпазване от възпаления на гингивата и зъбодържащия апарат;
  • навременно диагностициране на определени проблеми;
  • мотивация и обучение за добра лична орална хигиена