Профилактика

  • предпазване от зъбен кариес;
  • предпазване от възпаления на гингивата и зъбодържащия апарат;
  • навременно диагностициране на определени проблеми;
  • мотивация и обучение за добра лична орална хигиена