Ендодонтия

Ендодонтията, известна още като лечение на зъбните коренови канали, е клон на денталната медицина, занимаващ се с диагностика и лечение на заболявания на зъбната пулпа и периапикалните тъкани на зъбния корен.

Бактериите са най-честата причина за  този вид заболявания. Техен източник могат да бъдат: дълбоки кариеси, пломби с нарушена цялост, пародонтални заболявания, различни протезни конструкции, както и травми или фрактури на зъбите. Бактериите инвазират пулпната камера и канала на зъба като по този начин инфектират зъбната пулпа. Вече мъртвата пулпа създава отлични условия за тяхното размножаване. При ненавременно лечение бактериите напускат кореновите канали и проникват в костта, заобикаляща корена на зъба. Там те предизвикват възпаление, което може да варира по размери и обхват. Важно е всеки пациент да знае, че веднъж навлезли в костната тъкан, бактериите могат да се разпространяват в цялото тяло посредством кръвта.

Симптомите на пулпните заболявания могат да бъдат от продължителна болка, предизвикана от студ или топлина, болка при хранене, както и спонтанна болка, която може да бъде много силна. Възможно е обаче да липсват каквито и да е симптоми и наличието на възпаление около корена на зъба да бъде открито случайно на рентгенова снимка, направена по съвсем друг повод. Това се случва, когато възпалителният процес протича хронично. За съжаление, това състояние може да се обостри  в най-неочаквания момент и да предизвика сериозен дискомфорт и болка. Ето защо редовните посещения при зъболекар, както и направата на препоръчаните от него  контролни рентгенови снимки, са изключително важни.

Ендодонтията в клиники Недялков дава гаранция за ефективност, прецизност, безопасност и дълготрайни резултати на лечението.

Какво представлява лечението на кореновите канали?

Лечението на кореновите канали в нашата клиника е сфера, в която държим да се развиваме непрекъснато и извършваме изцяло при спазване на световните стандарти. Условието, което е от основно значение за екзактно проведено лечение, е да бъдат намерени, а след това и обработени всички канали в зъба, както и тяхното запълване с подходящ материал плътно до самия връх на корена. Материалът, който прави  плътното и прецизно запълване на каналите възмножно, е течната гутаперча.   Спазването на всички гореспоменати условия прави прогнозата на лечението възможно най-добра, а това от своя страна осигурява зъбът да бъде функционално годен възможно най-дълго. При желание от тяхна страна и за да се чувстват  пациентите ни комфортно, може да бъде поставена местна упойка при провеждане на лечението.

Ползата от добре проведеното лечение на кореновите канали е не само за здравето на устната кухина, а и за здравето на цялото ни тяло, защото отстраняването на вредните микроорганизми още в зъбните канали предотвратява навлизането им  в кръвта.

След като зъбният канал е подготвен и бактериите са инхибирани, той се запълва с гутаперча. Това е  материал от растителен произход, който проявява много добри термопластични свойства при нагряване, както и добри манипулационни качества, което го прави лесен за въвеждане в кореновия канал . Друго важно предимство на гутаперчата са неговите бактерицидни свойства и изключително добрата му биосъвместимост с периапикалните тъкани. Чрез него корено-каналната система се запълва плътно и хомогенно и това се вижда ясно на рентгеновото изображение поради добрата рентгеноконтрастност на гутаперчата.

 

Важно е да знаете, че перфектно изпълненото ендодонтско лечение означава здраве не само за зъбите ви, но и здраве за цялото човешко тяло

 

В какво се състои лечението на кореновите канали?

Първата стъпка е  отстраняването на инфектираната пулпа от всички канали на зъба. Обичайната анатомия включва наличие на един канал при предните зъби докато кътниците имат три или четири, а понякога и  повече канали. Тези канали нерядко са с много малък диаметър, сравним с този на косъм. Те могат да имат силно изразени извивки по своя ход, което налага използването на висококачествена специализирана апаратура за обработката им. Следва подготовката и обработката на всички канали в зъба по цялата им дължина до самия връх на корена на зъба. Това е важно, защото така сме сигурни, че  извършваме цялостна дезинфекция включително и в периапикалната област на зъба, което е гаранция за добрия резултат и добрата прогноза на лечението.

След механично-химичната обработка на каналите те  следва да бъдат  запълнени плътно по цялата дължина с подходящ материал. Финалният етап от лечението е възстановяването на зъба, което ще го направи отново годен да изпълнява своята функция. Зъбът ще бъде предпазен от фрактура и повторно  проникване на бактерии в кореновия канал.

 

Понякога е необходимо да се извърши повторно лечение на кореновия канал. Защо?

Повторното лечение на кореновите канали се нарича още релечение. Важна част от обстойния преглед на нашите първични пациенти е адекватната оценка на всички зъби с проведено кореново лечение както клинично, така и рентгенологично. Ние установяваме как са  обработени всички канали в зъба и дали са запълнени до край, както и дали има настъпили възпалителни промени в периапикалната кост. Когато открием нередности или проблем, пристъпваме към релечение на кореновите канали.

Нашата цел при релечение е отстраняване на бактериалната инфекция, която се е развила в каналите, както и  повлияване на възпалителните лезии около кореновия връх на зъба при наличие на такива. Стремим се към ограничаването  или пълното им елиминиране. Тези лезии  трябва да бъдат третирани тъй като са източник и огнище на инфекция за целия организъм.

 

 Всеки зъб ли е подходящ за релечение?

   Когато зъбът е силно разрушен и не е възможно неговото възстановяване и функциониране впоследствие, тогава релечнието на кореновите канали е лишено от смисъл. Следва да се планира премахването на зъба и заместването му чрез поставяне на  имплант. В тази ситуация това е най-доброто решение, което ще доведе до  много по-стабилни във времето лечебни ефекти, отколкото неоправданите опити за спасяване на   зъби без потенциал.

Най-често  неподходящи за лечение на кореновите канали, са фрактурирани зъби, особено ако фрактурната линия продължава дълбоко подвенечно или засяга и корена на зъба.

Въпроси и Отговори

Какво представлява лечението на кореновите канали?

Лечението на кореновите канали в нашата клиника се извършва изцяло в съответствие със световните стандарти. Необходимото условие за екзактно проведено лечение е да се намерят всички канали в зъба, внимателно да се обработят и да се запълнят плътно с подходящ материал до самия връх на корена. Плътното и прецизно запълване на каналите е възмножно благодарение на течната гутаперча.   Спазването на всички гореспоменати условия позволява прогнозата на такова лечение да бъде възможно най-добра и следователно зъбът да служи възможно най-дълго. За да се чувстват нашите пациенти комфортно, лечението винаги може да се извърши под местна упойка.

Добре проведеното лечение на кореновите канали е от ключово значение за здравето на устната кухина и цялото тяло, защото по този начин  инхибираме размножаването на бактериите в зъбните канали и предотвратяваме навлизането им  в кръвта.

След като зъбният канал е подготвен и обеззаразен, пристъпваме към неговото запълване. За тази цел използваме гутаперча. Това е  материал от растителен произход, който проявява термопластични свойства при нагряване и с лекота се въвежда в кореновия канал . Допълнително предимство на гутаперчата е неговата чудесна биосъвместимост с периапикалните тъкани и бактерицидни свойства. Той изпълва корено-каналната система и дава добър контраст на рентгеновото изображение.

Етапи в лечението на кореновите канали

Първо се пристъпва към отстраняване на заразената пулпа от всички канали на зъба. Обичайната анатомия включва наличие на един канал при предните зъби докато кътниците имат четири или повече канала. Тези канали нерядко са с диаметър на косъм. Те могат да имат силно изразени кривини по своя ход, поради което е необходима висококачествена специализирана апаратура за лечението им. Следва подготовка и обработка на всички канали в зъба по цялата им дължина. Това е важно, защото позволява цялостна дезинфекция и в дълбочина, което е гаранция за добра прогноза за лечението. Обработеният и старателно дезинфекциран канал следва да бъде  запълнен плътно по цялата дължина до върха на корена с подходящ материал. Финалният етап от лечението е възстановяването на зъба, чиято цел е да поднови неговата функция, както и да го предпази от фрактура и повторно  проникване на бактерии в кореновия канал.

Защо понякога е необходимо да се извърши повторно лечение на кореновия канал, наречено релечение?

Важна част от обстойния преглед на нашите нови пациенти е внимателната оценка на всички зъби с проведено кореново лечение. Ние преценяваме дали всички канали в зъба са правилно обработени и запълнени по цялата дължина и дали няма възпалителни промени в костта около съответния зъб. Ако имаме съмнения, пристъпваме към повторно лечение на кореновия канал.

Целта на релечението е отстраняване на бактериалната инфекция в каналите и третиране на възпалителните лезии около кореновия връх на зъба. Тези лезии представляват огнища на инфекция, които са опасни за здравето на целия организъм.

Всеки зъб ли е подходящ за релечение на коренови канали?

Ако зъбът е силно разрушен и не е възможно неговото възстановяване, тогава повторното лечение на кореновите канали е неоправдано. Следва да се планира премахването на зъба и поставянето на  имплант на негово място. В тази ситуация това е най-доброто решение, което ще даде трайни и много по-стабилни лечебни ефекти от неоправданите опити за спасяване на  увредени зъби без потенциал.

Пример за зъби, които най-често са неподходящи за лечение на кореновите канали, са фрактурирани зъби, особено ако фрактурната линия продължава дълбоко подвенечно или по протежение на корена на зъба. В такъв случай  единствената форма на лечение е премахването на зъба и последващата му замяна с имплант.

Имате въпроси? Обадете ни се сега!

+359 2 944 8262

Запази час!

Попълнете формата с вашите данни и ние ще се свържем с вас, за да запазим удобен за вас час.

Изпрати